logo
Biuro
Projekty
Oferta
Referencje
Publikacje
Nieruchomości
Kontakt
banner

Co składa się na elementy dobrego projektu budynku wielorodzinnego?


Jak powszechnie wiadomo – żaden budynek nie może powstać bez profesjonalnego projektu architektoniczno-budowlanego, w którym określona jest funkcja, forma i konstrukcja tego obiektu. Kompletny projekt zawiera w sobie także charakterystykę energetyczną i ekologiczną obiektu oraz propozycje optymalnych dla niego rozwiązań technicznych i materiałowych.

Powinien również pokazywać, w jaki sposób planowany budynek będzie nawiązywał do jego najbliższego otoczenia. Wykonanie dobrego projektu budynku wielorodzinnego to niezwykle pracochłonne zadanie, które wymaga od jego twórców ogromnej wiedzy i doświadczenia z zakresu architektury, konstrukcji i instalacji.

W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, jakie elementy muszą składać się na dobry projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego – zapraszamy do lektury!

Czym charakteryzują się budynki wielorodzinne?

Hasło „budynek wielorodzinny” budzi w większość z nas skojarzenia z wielkimi blokami tak dobrze znanymi z krajobrazu niejednego polskiego miasta. Blokowiska powstawały w czasach PRL-u, aby zapewnić dach nad głową każdemu obywatelowi. Były przede wszystkim duże i pojemne, a do ich produkcji wykorzystywano innowacyjną (jak na tamte czasy) technologię wielkiej płyty, która przyspieszała budowę i obniżała jej koszty. 

Dzisiejsze budynki wielorodzinne nie mają nic wspólnego z blokami z wielkiej płyty. Różnią się od nich nie tylko technologią budowlaną, ale także estetyką. Obecnie mianem budynku wielorodzinnego określamy każdy budynek mieszkalny, który ma wyodrębnione więcej niż dwa lokale mieszkalne. Ich powierzchnia jest o wiele większa od domków jednorodzinnych i najczęściej waha się w przedziale pomiędzy 500 a 5000 m2. Najnowsze trendy architektoniczne promują mniejsze budynki wielorodzinne, które doskonale wtapiają się w otaczający je krajobraz i charakteryzują się inną skalą i wyglądem oraz zupełnie innymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.

Jaki powinien być dobry projekt budynku wielorodzinnego?

Budową budynków wielorodzinnych są najczęściej zainteresowane firmy deweloperskie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, gminy (budujące mieszkania komunalne) albo prywatni inwestorzy chcący postawić dom wielopokoleniowy. Niezależnie od przeznaczenia każdy budynek tego typu musi posiadać dobry projekt architektoniczno-budowlany. Powinien być on wykonany przez wykwalifikowanego i uprawnionego architekta z biura projektowego. Po wykonaniu będzie musiał być jeszcze sprawdzony przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zostanie dokładnie przeanalizowany pod kątem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami prawa miejscowego.

Profesjonalny projekt musi być zgodny z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnymi przepisami. Powinien być także funkcjonalny i ekonomiczny. Ma też spełniać oczekiwania inwestora. Ważną cechą dobrego projektu jest przejrzystość i czytelność.

Co musi zawierać dobry projekt budynku wielorodzinnego?

Dobry projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego powinien składać się z trzech części – opisowej, rysunkowej i dokumentów formalno-prawnych. Musi zawierać w sobie szczegółowy opis formy budynku, jego funkcji, konstrukcji oraz technologii wznoszenia. Jego ważną częścią jest również charakterystyka energetyczna i ekologiczna budynku oraz opis rozwiązań technicznych i materiałowych, które będą zastosowane podczas jego budowy.

W części opisowej znajdują się:

• Wyniki badań geotechnicznych, które opisują warunki wodno-gruntowe na terenie, na którym ma zostać wybudowany budynek oraz determinują warunki jego posadowienia, 
• dokumentacja architektoniczno-budowlana (między innymi: rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne, projekty instalacji wewnętrznych),
• projekt zagospodarowania terenu (musi zawierać: opis projektowanego zagospodarowania działki i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, opis sposobu odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych i wód opadowych, sposób usuwania odpadów, układ komunikacyjny, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, projekt terenów zielonych oraz analizę obszaru oddziaływania budynku na inne obiekty i sąsiadujące działki),
• opis projektu architektoniczno-budowlanego (rodzaj obiektu, zamierzony sposób jego użytkowania, układ przestrzenny, forma architektoniczna obiektu – jego wygląd, wyroby wykończeniowe, kolorystykę elewacji, parametry budynku, liczba lokali mieszkalnych i użytkowych),
• opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
• załączniki i dokumenty (niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów uzgodnienia, opnie oraz warunki techniczne dla poszczególnych przyłączy).

W części rysunkowej projekt budynku wielorodzinnego musi zawierać:

• rzuty wszystkich poziomów,
• charakterystyczne przekroje,
• widoki elewacji,
• rysunki konstrukcyjne.

Musi się w nim również znajdować część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Aby projekt mógł być brany pod uwagę, musi zawierać także szereg załączników. Są to różne dokumenty formalno-prawne między innymi:

• oświadczenia projektantów,
• uprawnienia projektantów branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej,
• zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego,
• opinia geotechnicza,
• analiza nasłonecznienia, zacienienia i przesłaniania,
• warunki techniczne zapewnienia mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, prąd),
• warunki techniczne podłączenia lub dostępu do drogi publicznej.

 

Wróć