logo
Biuro
Projekty
Oferta
Referencje
Publikacje
Nieruchomości
Kontakt
banner

Czym jest i ile kosztuje adaptacja projektu typowego?


Planując inwestycję, mając już działkę przeznaczoną pod budowę domu, inwestor powinien nabyć lub zlecić projekt budynku. Zarówno projekt typowy, jak i projekt indywidualny musi być on wykonany przed architekta z odpowiednimi uprawnieniami. W projekcie są zawarte niezwykle istotne informacje dotyczące między innymi bryły przyszłego domu, rozkładu pomieszczeń w jego wnętrzu, wszystkich wymiarów, oznaczeń i innych zapisów, bez których nie da się ocenić, czy dany projekt spełnia wymogi przepisów budowlanych. Bez profesjonalnego projektu architektoniczno-budowlanego nie można uzyskać pozwolenia na budowę.

Jak to już było wcześniej powiedziane, zleceniodawca ma do wyboru dwie opcje: zlecenie wykonania indywidualnego projektu domu albo zakup gotowego projektu katalogowego. Druga możliwość jest zazwyczaj tańsza, o ile w projekcie nieplanowanych jest zbyt wiele zmian. Typowy projekt trzeba jednak zawsze zaadaptować, czyli dopasować do wymogów konkretnej działki. Takie projekty są bowiem przeznaczone do wielokrotnego zastosowania, przez co nie są idealnie przystosowane do warunków konkretnej inwestycji i wymogów prawa lokalnego.

Na czym polega adaptacja gotowych projektów architektoniczno-budowlanych?

Przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestorów obowiązek wykonania adaptacji zakupionych przez nich gotowych projektów architektonicznych. Bez niej nie można uzyskać pozwolenia na budowę, a tym samym rozpocząć prac budowlanych. Adaptacja to zmiany nanoszone na typowy projekt, których celem jest optymalne dopasowanie go do wymogów konkretnej działki. W ramach adaptacji wykonuje się więc:

- Dokładne sprawdzenie wszystkich szczegółów konstrukcyjnych i ocenę ich dopasowania do warunków działki. W razie potrzeby architekt przeprowadzający adaptację nanosi na projekt niezbędne zmiany.
- Sprawdzenie, czy zakupiony projekt jest zgodny z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego albo Warunkami Zabudowy.
- Wrysowanie projektu w działkę.
- Zaprojektowanie propozycji wykonania przyłączy.
- Wykonanie projektu zagospodarowania działki – ważne jest zwrócenie uwagi na takie czynniki jak: usytuowanie jej względem stron świata, sąsiadujących działek, ewentualnych spadków, infrastruktury oraz dojazdów do posesji. Trzeba również mieć na uwadze nośność gruntu.
- Dostosowanie fundamentów oraz sposobu ich izolacji do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.
- Dostosowanie projektu do lokalnych warunków klimatycznych oraz obciążeń normatywnych.
- Dopasowanie przyłączy i instalacji wewnętrznych do warunków miejscowych.
- Określenie obszaru oddziaływania obiektu.
- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie określonym przepisami.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Co jeszcze można wykonać podczas adaptacji gotowego projektu?

Podczas adaptacji gotowego projektu architektoniczno-budowlanego można również dokonać różnych zmian projektowych po to, aby budynek był lepiej dopasowany do potrzeb i wymagań jego przyszłych właścicieli. Architekt adaptujący taki projekt może np. zmienić wielkość lub rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, zmienić lokalizację tarasu lub balkonów, dodać do projektu podpiwniczenie albo garaż, zmienić układ ścian działowych, wykonać adaptację poddasza do celów mieszkalnych, wymienić niektóre materiały wykończeniowe na inne o takich samych właściwościach, zmienić metodę ogrzewania domu czy kąt nachylenia połaci dachu. Adaptacja może dotyczyć także zmiany sposobu wykończenia elewacji (np. jej koloru).

Kupując typowy projekt domu, warto zwrócić uwagę na to, jakie zmiany można do niego wprowadzić bez występowania o pisemną zgodę autora projektu. Każdy projekt jest bowiem chroniony prawem autorskim i zakres zmian, które można na niego nanosić bez zgody autora może być różny. Przed zakupem takiej dokumentacji należy skonsultować się z architektem adaptującym projekt.

Ile kosztuje adaptacja gotowego projektu i kto może ją wykonać?

Adaptację typowego projektu najlepiej jest zlecić lokalnym architektom, którzy doskonale znają specyfikę przepisów budowlanych, plany miejscowe oraz charakterystykę terenu. Często mają oni również kontakty w lokalnych urzędach, dzięki czemu proces adaptacji i uzyskanie pozwolenia na budowę przebiega sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Mogą jej dokonać tylko projektanci, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia i należą do Izby Architektów albo Izby Inżynierów Budownictwa.

Koszt adaptacji zależy od liczby zmian, które muszą być naniesione na zakupiony projekt oraz od ich specyfiki. Cena jest wyższa, jeżeli trzeba będzie zmienić lub przeprojektować wiele szczegółów konstrukcyjnych. Wycena opracowania jest uzależniona od zakresu, stopnia skomplikowania i pracochłonności wprowadzanych modyfikacji, dlatego jest zawsze ustalana indywidualnie.

Nasze biuro architektoniczne specjalizuje się w projektowaniu i adaptowaniu gotowych projektów na terenie Bytomia, Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Gliwic, Katowic, Tychów, Mikołowa, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Zawsze przykładamy wszelkich starań, aby ostateczna wersja projektu spełniała wymagania naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wymarzony dom to połączenie funkcjonalności i estetyki. Z uwagą słuchamy naszych zleceniodawców i dopasowujemy typowe projekty do ich oczekiwań.

Wróć